Öngösterim Görseli

İncos Kimdir?

İNCOS Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri, kurumların eğitim ve kurumsal destek ihtiyacını kalite ve müşteri odaklı olarak karşılayan profesyonel bir İnsan Kaynakları, Yönetim, Eğitim ve Danışmanlık kurumdur.
2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve çeşitli üniversitelerde görev yapmış olan uzmanların inisiyatifiyle kurulan İNCOS, kurumların yönetsel ve organizasyonel gelişimi için onların kendi gereksinimlerine özgü tasarlanmış çözümler dizayn eder, danışmanlık verir, eğitimler planlar, eğitimler verir, yönetsel yetkinlikleri arttırma ve hem bireysel hem de kurumsal performansı geliştirme çalışmaları yapar

İncos Yaklaşımı

İNCOS, sunduğu bütün yönetim, organizasyon ve eğitim hizmetlerinde, danışan kurumun ihtiyaçlarını ve özgüllüklerini temel alır ve gerekli hizmeti bu ihtiyaca göre uzman kadrosuyla tasarlar. Tasarlanan ve yürürlüğe konan bütün çalışmalar ise titiz bir raporlama sistemine tabii tutularak danışan firmaya profesyonel bir geribildirim verilir.
Bu yönüyle İNCOS, hem kurumsal gelişim, yönetim ve eğitim tasarımı yapan bir Organizasyonel Mimar, hem yaptığı ölçme-değerlendirme ve raporlamalarla bir Organizasyonel Mühendis, hem de tüm kurum içinde insan faktörüne ve duygulara önem veren bir Organizasyonel Psikologdur.

İncos’un Temel İlkeleri

 • Kurumun gerçek ve pratik ihtiyaçlarını temel alır.
 • Sektör deneyimi olan akademik uzmanlarla hizmet sunar.
 • Hizmet verdiği alanlarda sonuçları niceliksel ve niteliksel verilerle raporlar.
 • Hizmet sonrasında da sizi yalnız bırakmaz, desteğini sürdürür.
 • Hizmet verdiği kurumun bütçesine duyarlıdır
 • İnsan odaklıdır.
 • Erişilebilirdir.
 • Dakiktir.
 • Hizmet verdiği kurumun bir parçası olur.
 • Hizmet verdiği kuruma değer katar.
 • Açık ve içtendir.
 • Hizmeti sizin ihtiyacınıza çözüm olacak şekilde özgün olarak tasarlar
 • Çözüm odaklıdır.